در دنیای پیچیده و پیشرفته امروز، تداوم، حیات و بالندگی هر کشوری، منوط به پیشرفت و استقلال علمی، تحقیقاتی، پژوهشی و فناوری آن کشور است. علم و دانش اساس توسعه یافتگی در جهان است و همه بر این باورند که علم و دانش و نوآفرینی می تواند موتور محرکه توسعه در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه قلمداد شود. از این رو، تنها، کشورهایی توانسته اند جهش جدّی ای در پژوهش و فناوری داشته باشند، که سهمی بیش از یک درصد تولید ناخالص ملی خود را به اعتبارات علمی و پژوهشی اختصاص داده باشند. از سوی دیگر، افزایش اعتبارات علمی و پژوهشی بدون داشتن طرح و برنامه ای دقیق و بدون استفاده از نظر نخبگان و کارشناسان نمی تواند به نتایج مطلوب برسد.

در راستای اهداف برنامه چشم انداز علمی کشور و اهمیت گسترش مطالعات و پژوهش در زمینه گرایش های بین رشته ای برای تحقق اهداف برنامه و همچنین بر اساس نیاز های استانی، منطقه ای و ملی، پژوهشکده صنایع معدنی با اخذ موافقت اصولی از شورای گسترش آموزش عالی (نامه شماره 20044/22 مورخ 12/11/1387) فعالیت رسمی خود را آغاز نمود. بر مبنای ارزیابی مثبت پژوهشکده توسط کارشناسان و مدیران پژوهشی وزارت عتف، شورای گسترش وزارت علوم در جلسه مورخ 09/05/1389 با تاسیس پژوهشکده در دانشگاه شهید باهنر کرمان موافقت قطعی به عمل آورد. این پژوهشکده فعالیت خود را در چهار چوب سه گروه پژوهشی و با مشارکت بیش از 40 عضو هیات علمی سازماندهی نمود. خلاصه فعالیت های علمی و تحقیقاتی پژوهشکده در ذیل آمده است:

1.     انتشار نشریه علوم و مهندسی جداسازی با همکاری انجمن مهندسی شیمی از سال 1388 و کسب اعتبار علمی پژوهشی از وزارت علوم

2.     اجرا بیش از 13 طرح کلان پژوهشی ملی با اعتبار بیش از 10 میلیارد ریال و عقد قرارداد و تفاهم نامه برای اجرای طرح های صنایع نوین با اعتبار حدود بیست میلیارد ریال.

3.     چاپ بیش از 200 مقاله با نمایه ISI فقط در سه سال اخیر، چاپ 7 کتاب و ارایه بیش از 300 مقاله در همایش های معتبر علمی

4.     برگزاری موفق اولین و دومین همایش علوم و مهندسی جداسازی (سال 1388 و 1389)، اولین همایش صنایع معدنی (سال 1389) و همچنین اولین همایش ملی مس (سال 1390)

5.     پذیرش دانشجو در مقطع دکتری در سه رشته مهندسی فرآوری و بازیافت مواد، مهندسی فناوری نانو و مهندسی محیط زیست.