امکانات آموزشی 

ردیف

عنوان

کارفرما

وضعیت

1

طراحی، نظارت بر ساخت و نصب و اجرای پایلوت تحقیقاتی بیولیچینگ الکتروشیمیائی پیوسته کنسانتره مجتمع های شرکت ملی صنایع مس ایران

شرکت ملی صنایع مس ایران

در حال اجرا                           

2

طراحی؛ نظارت بر ساخت و راه اندازی کارخانه نیمه صنعتی و آزمایشگاه استخراج هیدرومتالورژیکی مس

شرکت بابک مس ایرانیان                    

خاتمه یافته                 

3

طراحی، ساخت و راه اندازی هیپ نیمه صنعتی بیولیچینگ منابع کم عیار کالکوپیریتی مجتمع مس سرچشمه

شرکت ملی صنایع مس ایران

خاتمه یافته

4

بهینه سازی پارامترهای عملیاتی برای بیولیچینگ الکتروشیمیایی کنسانتره مس مجتمع مس سرچشمه

شرکت ملی صنایع مس ایران

خاتمه یافته

5

پتانسیل باکتریهای ترموفیل معتدل برای بیولیچینگ مس از کانی های سولفیدی

دانشگاه شهید باهنر کرمان

خاتمه یافته

6

پتانسیل کاربرد روش های ترکیبی الکتروشیمیایی و زیست فناوری برای بازیابی فلزات از منابع معدنی و صنعتی

دانشگاه شهید باهنر کرمان

خاتمه یافته

7

تولید نانوذرات فلزی با ویژگی های خاص با بهره گیری از پتانسیل های زیست فناوری

دانشگاه شهید باهنر کرمان

خاتمه یافته

8

بیولیچینگ مس از کانی های سولفیدی (فاز 1)

دانشگاه شهید باهنر کرمان

خاتمه یافته

9

مطالعه، بررسی و تشخیص علل عدم عملکرد لازم کندانسور اضطراری نیروگاه حرارتی مجتمع مس سرچشمه

شرکت ملی صنایع مس ایران

خاتمه یافته

10

طراحی و اجرای ایستگاه های سنجش میزان غبار منتشر شده از دودکش های کارخانه گروه صنایع سیمان

شرکت سیمان کرمان

خاتمه یافته

11

مطالعات اکتشافی مقدماتی سطحی بر روی کانسار سیلیس قید علی به منظور شناسایی و آشکار سازی زون های مورد نظر

شرکت صنایع فروآلیاژ ایران

خاتمه یافته

12

بهینه سازی پارامتر های عملیاتی برای بیولیچینگ الکتروشیمیایی کنسانتره مس مجتمع مس سرچشمه

شرکت ملی صنایع مس ایران

خاتمه یافته

13

مدلسازی ته نشین کننده های امور لیچینگ به کمک دینامیک سیالات محاسباتی در مجتمع مس سرچشمه

شرکت ملی صنایع مس ایران

خاتمه یافته

14

شبیه سازی فرآیند شیمیایی واحد اسید سولفوریک کارخانه ذوب مجتمع مس سرچشمه

شرکت ملی صنایع مس ایران

خاتمه یافته

15

مدلسازی و تجزیه و تحلیل دما و تنش های حرارتی ایجاد شده در مواد و مستر مولد به هنگام ریخته گری

شرکت ملی صنایع مس ایران

خاتمه یافته

16

اکتشاف پتانسیل های معدنی جنوب شرق استان کرمان

سازمان صنایع و معادن استان کرمان

خاتمه یافته

17

اندیس یابی و اکتشاف کانسارهای پلی متال در شهرستان بم در استان کرمان

سازمان صنایع و معادن استان کرمان

خاتمه یافته

18

بررسی علل و عوامل موثر در شکست چرخ دنده های آسیاب بال میل کارخانه تغلیظ مجتمع مس سرچشمه

شرکت ملی صنایع مس ایران

خاتمه یافته

19

فرآوری و پایدارسازی دولومیت معدن سیرجان در مقیاس نیمه صنعتی به منظور تولید نسوز های دولومیتی پیشرفته

وزارت صنایع و معادن

خاتمه یافته

20

بهینه سازی عملکرد آسیای نیمه خودشکن مجتمع مس سرچشمه به کمک مدل آزمایشگاهی

شرکت ملی صنایع مس ایران

خاتمه یافته

21

شناسایی و ارائه راهکار برای کنترل و حذف آخال های اکسیدی کروم مساوی و بزرگتر از 13 میکرون

شرکت فولاد آلیاژی ایران

خاتمه یافته