پنجمین همایش ملی نفت و گاز و صنایع وابسته

پنجمین همایش ملی نفت و گاز و صنایع وابسته در تاریخ 18 و 19 مهرماه 97 در محل دانشکده فنی و مهندسی برگزار می گردد.