کارگاه آموزشی Biomining

احتراما به استحضار می رساند در چارچوب همکاری بین پژوهشکده صنایع معدنی دانشگاه شهید باهنر کرمان و انستیتو فدرال علوم زمین و منابع طبیعی(Federal Institute for Geosciences and Natural Resources, BGR) آلمان و با توجه به اهمیت توسعه دانش بنیان با بهره گیری از زیست فنآوری در صنایع معدنی دوره (کارگاه) آموزشی تحت عنوان "Biomining" برای استادن و محققان جوان و دانشجویان تحصیلات تکمیلی توسط Prof. Axel Schippers استاد دانشگاه هانوفر آلمان و رئیس پژوهشکده Geomicrobiology و پروفسور محمد رنجبر استاد دانشگاه شهید باهنر کرمان از تاریخ شنبه 7-2-1398 لغایت دوشنبه 9-2-1398 در دانشگاه شهید باهنر کرمان برگزار می شود. بدینوسیله از پژوهشگران و دانشجویان تحصیلات تکمیلی مرتبط جهت شرکت در این نشست دعوت بعمل می آید با توجه ظرفیت محدود این دوره خواهشمند است اسامی و رزومه علمی متقاضیان شرکت در این دوره تا حداکثر 31-1-1398 به ایمیل به آدرس (mirc-paj@uk.ac.ir) ارسال فرمایید. شرکت در این دوره رایگان است. بدیهی است سایر هزینه ها مربوطه از جمله ایاب و ذهاب، اسکان، و... بعهده شرکت کننده می باشد. مکان برگزاری دوره متعاقبا اعلام می گردد.

فایل دوره (فایل PDF)